• Užitečné kontakty

    • Pedagogicko-psychologická poradna

     - Pardubice Družby 334, 530 09 Pardubice tel. 466410327 Kontaktní osoba: PaedDr. Jiří Knoll

     - Ústí nad Orlicí, Centrum primární prevence Pedagogicko-psychologická poradna Královehradecká 513, Ústí nad Orlicí, 562 01, telefon: 465521296, 776611695 PhDr. Petra Novotná, http://www.pppuo.cz

     - Svitavy Riegrova 11, 568 02 Svitavy tel. 461 532 486 Kontaktní osoba: PhDr. Vladimír Hloušek

     - Chrudim Palackého 393, 537 01 Chrudim tel. 469 621 187 Kontaktní osoba: PhDr. Irena Köhlerová

     Krajský metodik prevence Mgr. Renata Černíková, KÚ Pardubice OŠMS tel: 466026240

     Okresní metodik prevence sídlí v Pedagogicko-psychologické poradně:

     Ústí nad Orlicí: PhDr. Petra Novotná, 465 521 296

     Chrudim: Mgr. Věra Pinkasová, 469 621187

     Pardubice: PaedDr. Jiří Knoll, 466410327

     Svitavy: Mgr. Markéta Sychrová, 777914460

     Krajský protidrogový koordinátor - Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Pardubice, 532 11, telefon: 466026276 fax: 466026451, Mgr. Jiřina Ludvíková, http://www.pardubickykraj.cz

     Psychiatrická ambulance

     - ambulantní péče a poradenství v oblasti léčba závislosti na alkohol, tabák, drogy

     - Chrudim Palackého 191, 537 01 Chrudim Kontaktní osoba: MUDr. Helena Novotná, tel. 469 638 932

     - Hlinsko Nádražní 548, 370 01 Hlinsko v Čechách Kontaktní osoba: MUDr. Emil Herr, tel. 469 311 286

     - Lanškroun Čechova 43, 563 01 Lanškroun Kontaktní osoba: MUDr. Luboš Hlavička, tel. 465 524 149

     - Ústí nad Orlicí Tvardkova 650, 562 01 Ústí nad Orlicí Kontaktní osoba: MUDr. Luboš Hlavička, tel. 465 524 149

     - Svitavy, Oddělení psychiatrie a psychoterapie s psychosomatikou, Svitavská nemocnice, a. s., lůžkové oddělení, Budova Červeného Kláštera, Kollárova 7, Svitavy, 568 25, telefon: 461569341, 461569208

     prim. MUDr. Zdeňka Kovářová http://www.nemsy.cz

     - Polička Smetanova 55, 572 01 Polička Kontaktní osoba: MUDr. Jarmila Novotná, tel. 461 722 155

     - Olomouc, Linka pomoci Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice s celorepublikovou působností, Linka pomoci, telefon: 588441111

     Občanské sdružení Laxus Kontaktní centrum Demokratické mládeže 2701, 530 02 Pardubice, tel. 466 265 2074, www.laxus.cz

     Záchranná služba 155

     Linka tísňového volání 156, 112

     Policie 158

     - Policie ČR, Preventivně informační skupina Purkyňova 2, 568 02 Svitavy, telefon: 974 578 208,720 166 709 e-mail: tisksy@mvcr.cz nebo pcrsynabor@seznam.cz. por. Mgr.Hana Kaizarová

     - Městská policie Litomyšl +420 461 612 336, mobil: +420 605 874 938

      

     Poruchy příjmu potravy:

     - Psychiatrická klinika 1.LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2 224 965 362

     - Anabell, krizová linka (zdarma) 848 200 210

     Linka bezpečí (nonstop, zdarma) 800 155 555

     - Krizové centrum Linky bezpečí 266 727 953

     - Linka psychopomoci 224 214 214

     - RIAPS linka důvěry 222 580 697

     - Linka důvěry s celorepublikovou působností Linka pomoci telefon: 465524252

     - linka důvěry Ústí n. Orlicí 465 524 252

     - Rodičovská linka 840 111 234

     Internetové poradenství Prev-Centrum o. s. Meziškolská 1120/2, Praha 6, 169 00 http://www.prevcentrum.cz

     Internetové poradenství, Drogová poradna – SANANIM http://www.drogovaporadna.cz

     Linka pomoci Centra krizové intervence s celorepublikovou působností Praha 8, Linka pomoc telefon: 284016666

     Toxikologické informační středisko Linka pomoci - první pomoc při otravách, nepřetržitá lékařská služba telefon: 224919293, 224915402

     Dětské kriz. centrum pro týrané a zneužívané děti 241 480 511, 777 664 672

     Primární prevence Adykt, o. s. Vraclav - Sedlec 15, Vysoké Mýto, 566 01, telefon: 465782165, 608804494 Mgr. Daniel Dvořák, http://www.prevko.cz/adykt-o-s

     Ústavy, které nabízejí pobytové služby:

     - Brandýs nad Orlicí (pro dívky od 15 let) Ředitel: Eva Šplíchalová, Tel.: 465 544 280

     - Králíky (pro chlapce) Tel. 465 631 116, 465 631 487

     - Hrochův Týnec: 469 692 112, 469 660 794

     - Návrat: Říčařova 277, Hradec Králové Tel: 495 211 800, email: ddu@atlas.cz

     Ambulantní a pobytová forma práce

     - Středisko výchovné péče Pyramida tel: 466 680 338 Pardubice, Sokolovská 146, Rybitví kontaktní osoba: Mgr. Drahoslav Česák

     Zařízení, která nabízejí formu práce ambulantně:

     - Středisko výchovné péče Mimóza adresa: Lázeňská 206 Ústí nad Orlicí ředitelka: Eva Šplíchalová vedoucí střediska v Ústí nad Orlicí: Marie Stejskalová tel: 465 52 69 69, e-mail: svp.usti@worldonline.cz,

     www.hradeckral.cz/stediska/Mimosa.HTM

     - Středisko výchovné péče ALFA Svitavy, Purkyňova 284/1, 568 02 Svitavy email: svpsy@seznam.cz, tel. 731 712 458

     - Středisko výchovné péče Archa tel: 469 623 786 Chrudim, Školní nám. 11, kontaktní osoba: Mgr. Martina Malečková

     Bílý kruh bezpečí, o.s. Jana Palacha 324 Pardubice Poradna Bílého kruhu bezpečí Pardubice 732 923 462 (8 - 20 hod) bkb.pardubice@bkb.cz

     SKP-CENTRUM, o.s. - Vysoké Mýto Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EMKO, tel .774 658 593

     Sociální odbor Městského úřadu Litomyšl (OSPOD) kurátor pro děti a mládež

     Přikrylová Sylva 461 653 432 sylva.prikrylova@litomysl.cz , http://www.litomysl.cz

     MÚ Litomyšl, sociální odbor, prevence kriminality Mgr. Pavel Voříšek telefon: 461653443

     Dětský a dorostový lékař Švábová Jitka MUDr. Morašice 75, Morašice, 461 613 752

     Sananim, poradna pro rodiče 284 824 234 Sananim, kontaktní centrum 283 872 186

     Centrum pro léčbu závislosti na tabáku, linka pro odvykání 844 600 500

      

     Užitečné odkazy:

     Šikana - kyberšikana

     http://www.minimalizacesikany.cz/- stránky projektu Minimalizace šikany

     http://www.sikana.cz/- občanské sdružení proti šikaně

     http://www.sikana.org/- společenství proti šikaně

     http://www.poradenskecentrum.cz/sikana.html - základní informace o šikaně PPP Brno

     http://www.nasedite.cz/ - nadace Naše dítě - pomoc týraným a zneužívaným dětem

     http://www.vztahy.org/ - práce a vztahy - mobbing

     http://www.forint.cz/portal/rozhledna-si/ - portál sociální exkluze

     http://www.varianty.cz/ - informace, texty a metodické materiály pro globální vzdělávání atd..

     Kyberšikana

     http://www.e-bezpeci.cz/ - internetové bezpečí: informace pro učitele, rodiče a děti

     http://www.bezpecne-online.cz/ - bezpečně online

     http://www.saferinternet.cz/ke-stazeni- stránka věnovaná bezpečnému internetu apod..

     Drogy a alkohol

     http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/default.htm - Rada vlády protidrogové politiky

     http://www.mvcr.cz/ - portál Ministerstva vnitra

     http://www.odrogach.cz- informační portál primární prevence

     http://www.plbohnice.cz/nespor- zde ke stažení některé Nešporovy příručky

     http://http://www.pobavme-se-o-alkoholu.cz - pobavme se o alkoholu

     http://www.drogy-info.cz/- informační portál o legálních a ilegálních drogách

     http://www.dokurte.cz/ - kouření a zdraví, jak přestat kouřit, kde hledat pomoc apod..

     http://www.drogovaporadna.cz/- informační portál o drogách

     http://www.drogy.net/ - drogový informační portál

     http://www.poradenskecentrum.cz/drogy-pro-rodice.html - informace o drogách...

     http://www.jellinek.nl/brain/start.htm - ukázka jakým způsobem fungují na mozek drogy

     http://www.sananim.cz/intro.php - o.s. Sananim - informační servis, poradna, kontaktní centra

     http://www.prevcentrum.cz/- Prev-centrum Praha

     http://www.dropin.cz/ - nadace Drop In

     http://www.vodopad.cz - vše nejen o psychiatrii

     http://www.biotox.cz/drogy/ - encyklopedie psychotropních rostlin

     http://www.adiktologie.cz/ - server časopisu Adiktologie

     http://imm.newtonit.cz/drogy/homepage.asp - mediální služby Newton - drogová problematika

     http://www.dds.winet.cz/ - drogy a dospívání

     Gambling

     http://www.poradenskecentrum.cz/gambling.html - vznik závislosti, prevence, PC - PPP Brno

     http://www.plbohnice.cz/nespor/addictcz.html - osobní prezentace K.Nešpora

     Poruchy příjmu potravy

     http://www.pppinfo.cz/ - informační portál o poruchách příjmu potravy

     http://www.poradenskecentrum.cz/anorexie-bulimie.html - prevence, příčiny vzniku, charakteristika

     http://www.anabell.cz/ - pro nemocné anorexií a bulimií

     http://www.jakomodelka.cz - Místo prvního kontaktu pro poruchy příjmu potravy (Domažlice)

     Alternativní styly a způsoby života

     http://www.vegan.cz/- stránky o veganství

     http://www.vegetarian.cz/- stránky o vegetariánství

     http://www.csvv.cz/- česká společnost pro výživu a vegetariánství

     http://www.fzv.cz/- fórum zdravé výživy

     http://praha.squat.net/ - mezinárodní internetový server o squatech a travellerských komunitách

     http://www.tetovani.com/ - internetový magazín o tetování a piercingu

     http://mytattoo.wz.cz/odkazy.php - další stránka o tetování a piercingu

     http://rastaman.cz/ - stránka o rastafariánství

     http://www.jacobomakarikari.rastaman.cz/ - jedna z mnoha stránek o rastafariánství

     http://www.plastickachirurgie.info/PLASTICKA-CHIRURGIE/zvetseni-prsou.htm - plastická chirurgie (nejen prsu)

     http://www.svetmodelek.cz/ - jedna z mnoha stránek ze světa modelingu

     Dopravní výchova

     http://www.mdcr.cz/cs/ - oficiální stránky Ministerstva dopravy

     http://www.nadacebesip.cz/ - stránka nadace Besip

     http://www.czechradar.cz/ - společnost zabývající se zlepšením situace silniční dopravy a její bezpečnosti

     http://www.bezpecnamesta.cz/ - projekt, který si klade za cíl vést řidiče k dodržování předpisů

     http://www.theaction.eu - divadelní představení pro žáky studenty ZŠ a SŠ s tématikou dopravní

     http://www.domluvme-se.cz/ - o alkoholu za volantem

     Vzdělávání : www rozcestníky

     http://www.msmt.cz/vzdelavani/prevence-ptj - portál Ministerstva školství - oddělení prevence

     http://www.varianty.cz/- texty, materiály, metody, články, zkušenosti ...atd

     http://casopisy.portal.cz/pd// - portál časopisu psychologie

     http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/ - Učitelské listy - web o změnách ve vzdělávání

     http://spp.ippp.cz/ - projekt ŠPP - školní poradenské pracoviště (samostudium, materiály ...)

     http://www.rvp.cz- metodika, příklady, ŠVP a další manuály, informace a trendy ...atd

     www.kapezet.cz

     http://www.prevence-praha.cz/

     www.poradenskecentrum.cz/